Kursuse/teemade ülevaade

 • Koolituse kirjeldus

  See  koolitus annab võimaluse omandada peamised meediakirjaoskuse teadmised ja oskused, mis on vajalikud tänapäeva meedia ja selle sisu mõistmiseks ning massimeedia kaudu edastatavate sõnumite loomiseks ja tõlgendamiseks.

  See sisaldab 20 õppetundi, milles kasutatakse segaõppe meetodit, hariduslikku lähenemisega, mis ühendab endas veebipõhiseid materjale ja võimalusi veebipõhiseks suhtlemiseks klassikalise loengu/klassiruumi tüüpi õpetamisega. Osalejatele tutvustatakse meedia ja kommunikatsiooni valdkonna põhimõisteid, motiveeritakse ja julgustatakse võtma endale kriitilist, aktiivset ja sotsiaalselt vastutustundlikku rolli kaasaegsel meediamaastikul ning õpetatakse koostama ingliskeelseid artikleid, mille kvaliteet võimaldab nende avaldamist.  Osalejad õpivad tundma meedia tähtsust ja mõju, selle levikut, sõnumite kitsendamise viise ja seda, kuidas neid saab lahti mõtestada ning kriitiliselt hinnata kvaliteedi, usaldusväärsuse, objektiivsuse jms osas. Samuti aitab see neil mõista laiemat konteksti, milles tänapäeva meedia eksisteerib ja diskursust, mida meedias kasutatakse auditooriumi poole pöördumiseks.

  Koolitus hõlmab mitmeid meedia suuremaid valdkondi, millest igaüks hõlmab omakorda mitmeid erinevaid teemasid: Meedia liigid: traditsiooniline vs. sotsiaalne; meeidakirjaoskuse erinevad tähendused;

  5W + 1H - vastutustundliku ajakirjanduse põhireeglid (Kes?, Mis?, Millal?, Kus? ja Miks?, lisaks: Kuidas?); Leia kurjategija - Kuidas analüüsida ja kriitiliselt lugeda meediasõnumeid?; Maailm 30 minutiga: teleuudiste loomine; Esindus ja sümbolism meedias; Eelarvamused meedias; Spin Doctors - Mis on meedia spinnimine?; Valeuudised ja kuidas nedd ära tunda (C.R.A.P. test), Meedia võim (massimeedia ajaloo lühitutvustus, uuriv ajakirjandus ja näited meedia ajaloo kõige mõjukamatest juhtumitest - Watergate'i skandaal, WikiLeaks, Panama dokumendid), mitu õppetundi inglise keele stiili ja kirjutamisest ning kuidas parandada oma uurimis-, kirjutamis- ja avaldamisoskust. Osalejad on väga oodatud esitama oma töid TYM kaudu.

  Disclaimer

 • Õppetund 1 - Sissejuhatus

  Käesoleva koolituse eesmärgiks on meediakirjaoskuse põhikontseptsioonide tutvustamine.  See tähendab nii meedia rolli ja võimu mõistmist tänapäeva maailmas, kui ka meediasõnumite ülesehitusest arusaamist ning võimaluse piirides nende loomise õppimist. Meediakirjaoskusest ülevaate saamiseks käsitleme põhjalikumalt 6 järgnevat teemat:

  Mis on meediakirjaoskus?
  Kuidas kriitiliselt lugeda meediasõnumeid?
  Vastutustundliku ajakirjanduse olemus.
  Kirjutamise põhimõtted.
  Stiili elemendid.
  Noorteaktivism ja meedia. 

  Nagu võite näha, on osad teemad pigem informatiivse sisuga ning keskenduvad põhikontesptsioonide teoreetilisele tutvustamisele. Teised aga on praktilisema suunitlusega ning on orienteeritud eneseväljendamisele.

  ÕPPETUND 1 – Sissejuhatus

  Käesolev õppetund tutvustab meediakirjaoskuse koolitust, st 20 õppetundi ja põimõppe meetodit.

  Vaata lühikest 1. ÕPPETUNDI tutvustavat videot.


 • Õppetund 2 - Meedia ja kommunikatsioon


  2. õppetund tutvustab meedia mõistet - õpitakse tundma meedia mõistet, „sõna“ päritolu ja tähendust, näiteid erinevatest info edastamise vahenditest, traditsioonilisest kõige kaasaegsemateni, tutvustatakse massi- ja üleilmset meediat ning arutletakse meedia rolli üle kommunikatsiooniprotsessis.  Vaata lühikest 2. ÕPPETUNDI tutvustavat videot.
  • Lehekülg ikoon

   Meedia ja kommunikatsiooni mõistete tähendust tutvustav lühivideo.
    

   Prezi ettekande ja loengu leiate siit.


   Niisiis, mis on see meedia, ja täpsemalt, massimeedia, mis on muutunud niivõrd oluliseks tänapäeval? Meedia rolli mõistmiseks peame esmalt aru saama meedia rollist kommunikatsiooniprotsessis. Sõna „meedia“ tuleneb ladinakeelsest sõnast „medium“, mis tähendab midagi vahel olevat. Seega on meedia miski, mis on vahendajaks kommunikatsiooniprotsessis. Midagi, mis ühendab ja edastab osalejate sõnumeid suhtluse ajal.

   Kommunikatsiooni klassikalises mudelis, nii nagu seda on kirjeldanud vene päritolu keeleteadlane Roman Jakobson, on 2 põhikomponenti:

  • Fail ikoon

   Lugege kogu õppetunni sisu ülaltoodud lingilt.

  • URL ikoon


   See lühike, 5 küsimusest koosnev Kahooti test sisaldab kommunikatsiooni ja (massi)meedia õppetunniga seotud küsimusi.


 • Õppetund 3 - Mis on meediakirjaoskus?

  Käesolev õppetund tutvustab meediakirjaoskuse (kasutatud on ka meediapädevuse) mõistet. Õpite eristama meediakirjaoskuse kitsast tähendust, kus see on lugemise ja kirjutamise sünonüümiks, ning laia tähendust, kus see tähendab teatud teadmiste ja oskuste omamist. Samuti arutame funktsionaalse kirjaoskuse tähendust ning mida tähendab meediakirjaoskajaks olemine tänapäeva maailmas.

  Vaadake lühikest 3. ÕPPETUNDI tutvustavat videot.

 • 4. ÕPPETUND - Meediasõnumite kriitiline lugemine

  Meediasõnumite kriitiline lugemine tähendab teadlikkust ja kriitilist mõtlemist selle kohta, millise nurga alt lugu räägitakse.


  Vaata lühikest sissejuhatavat videot 4. ÕPPETUNDI.  • Lehekülg ikoon


   Meediasõnumite kriitiline lugemine tähendab teadlikuks olemist ja kriitilist mõtlemist selle üle, millisest vaatenurgast lugu räägitakse. Illustreerime seda punkti vaadeldes mitut erinevat meediakajastust Süüria kriisist.

   Loengu Prezi  ettekanne on leitav siit.  
  • Fail ikoon

   Lugege kogu õppetüki sisu ülaltoodud lingilt.

  • Ülesanne ikoon
   Opened: laupäev, 6. jaanuar 2024, 00.00 AM
   Due: reede, 6. veebruar 2026, 01.00 AM


   HIINA JA VENEMAA USA POLIITIKAS JA MEEDIAS

   Ülesanne: Vaadake tähelepanelikult järgnevat 2 lühikest videoklippi

     

          
    

   Nüüd mõelge ja püüdke mõne lühikese lõiguga sõnastada vastused järgmistele küsimustele (kokku kuni 500 sõna):

   Kes on antud loos "pahad" ja kes on "head"?

   Keda on videos kujutatud, st kelle sõnu peaasjalikult avaldati?

   Kuidas Hiina ja Venemaa videoklipid välja näevad?

   Mida arvate klipi autori üldisest positsioonist-seisukohast?

   Mida video ütleb meile antud telekanali ja selle sihtrühma/ühiskonna üldisest suhtumisest?

 • Õppetund 5 - Ajakirjanduse aluspõhimõtted


  Selles õppetunnis tutvustatakse ajakirjanduse aluspõhimõtteid.  Vaadake lühikest 5. ÕPPETUNDI sissejuhatavat videot.

  • Lehekülg ikoon

   Loeng "Ajakirjanduse aluspõhimõtted" tutvustab neid põhilisi asju, mida me ootame igalt healt meediakajastuselt. Selle olemus on kokku võetud 5 W ja 1H põhimõttega, mis tähendab, et teave peaks sisaldama vastuseid järgmisele viiele küsimusele: kes (inl who), mis (ingl what), miks (ingl why), millal (ingl when), kus (ingl where) ning kuidas (ingl how).   Loengu Prezi ettekanne on leitav siit
      • Fail ikoon

   Lugege kogu õppetunni sisu ülaltoodud lingilt.

  • URL ikoon

   Lühike Kahoot test ajakirjanduse aluspõhimõtetest.

   Kasulik nõuanne - kui kahtled, hoidu fotode eest!

  • Fail ikoon

   Concept, Investigation, To Find, Search, Discover

   Antud ettekanne võtab kokku vastutustundliku ajakirjanduse arengu ja toob näiteid uuriva ajakirjanduse ajaloo kõige mõjukamatest juhtumitest - Watergate'i skandaal, WikiLeaks, Panama paberid...
 • 6. Õppetund - Top 10 ajakirjanduse reeglit


  Antud peatükk annab häid ja praktilisi nõuandeid hea ajakirjanduse alustavadest. Tuginedes ajakirjaniku James Porter’i kaasahaaravale blogile ning teistele sarnastele allikatele, tõime välja 10 hea ajakirjanduse reeglit. Need 10 praktilist reeglit on: 1) nimetage oma allikad; 2) olge objektiivne; 3) olge tasakaaluks; 4) olge professionaalne; 5) hoiduge plagiaadist; 6) ärge uskuge kõike; 7) säilitage andmeid; 8) ärge kirjutage pikka jada; 9) leidke oma hääl; 10) ärge kunagi lõpetage õppimist ja nautige oma tööd.


  Vaadake lühikest 6. ÕPPETUNDI tutvustavat videot. 
  • Lehekülg ikoon

   See lühike videoloeng toob välja ajakirjanduse 10 põhireeglit ehk 10 praktilist hea ajakirjanduse nõuannet , mis on loodud tuginedes Jeremy Porteri blogile Journalistics.
   .   Loengu Prezi ettekanne on leitav siit
    


  • Fail ikoon

   Lugege kogu õppetunni sisu ülaltoodud lingilt.  • Fail ikoon

   Magnifying, Glass, Lens, Discover, Find, Truth, Explore

   Uurivat ajakirjandust on sageli defineeritud ajakirjanduse vormina, kus ajakirjanikud uurivad süvitsi ühte huvipakkuvat teemat, näiteks raskeid kuritegusid, poliitilist korruptsiooni või ettevõtete poolt toimepandud rikkumisi.


   Uurivate ajakirjanike organisatsioonid 

   •IRE (www.ire.org) – juba aastaid ühendab ajakirjanikke, toimetajaid, haridustöötajaid ja koolitajaid ning üliõpilasi nii USAst kui ka ülejäänud maailmast.
   Global Investigative Journalism Network asutati 2003. aastal ning sinna kuuluvad kõikide riikide, piirkondade ja kontinentide uurivate ajakirjanike organisatsioonide liikmed.
  • Lehekülg ikoon

   Uuriva ajakirjanduse allikad:

   Internet pakub mitmeid kasulikke, praktilisi ja sisukaid käsiraamatuid uuriva ajakirjanduse kohta, kus on antud samm-sammult juhised, kuidas leida lugu, seda jälgida, käsitleda allikaid, määratleda minimaalne ja maksimaalne hüpotees jne.


   10 steps investigative reporting 0 by Methlal Weerasooriya - issuu

   Uuriva ajakrijanduse kümme sammu – Lucinda S. Fleeson. Avaldatud Rahvusvahelise uurivate ajakirjanike keskuse poolt.

   "Laienda uuriva ajakirjanduse mõistet"

   "Ärge piirake ennast! Uurimisreportaaž hõlmab enamat, kui korruptsiooni ja kuritegevust paljastavat lugu. Oluliste ja sobivate teemade hulka kuuluvad ka need lood, mis selgitavad süsteemide edulugusid ja ebaõnnestumisi või rekonstrueerivad keerulisi sündmusi. Paljud ajakirjanikud on leidnud, et lugejad tunnevad suurt huvi selle vastu, kuidas asjad toimivad, mis toimub ja kuidas see võib mõjutada tavainimest."

   Serbia uuriva ajakirjaniku ja auhinnavõitja Branko Čečeni lühiartikkel Investigative Journalism, From BIRN’s Probe to Porn Vids