Pogledajte kratko uvodno predavanje naslovljeno Šta je medijska pismenost? koje objašnjava pojam medijske pismenosti.
 

Prezentaciju predavanja u Preziju možete pronaći ovde
Dakle, šta su to  mediji i, tačnije, masovni mediji koji su danas toliko važni?

Da bismo shvatili ulogu medija, prvo moramo da razumemo ulogu medija u procesu komunikacije. Termin medij potiče od latinske reči medium, što znači nešto između. U procesu komunikacije, mediji su na taj način nešto što posreduje, nešto što prenosi poruke ili povezuje učesnike u komunikaciji.

Klasičan model komunikacije, kako ga je opisao lingvista ruskog porekla Roman Jakobson, ima dva osnovna činioca: 1) pošiljaoca, odnosno instancu koja šalje poruku, i 2) primaoca, tj. instancu koja prima poruku. Medij je nešto između što povezuje ovo dvoje ili prenosi poruku od pošiljaoca ka primaocu:

Poslednja izmena: уторак, 23. јануар 2024, 16:48